Who we are

Our website address is: https://abilitytech.nl.

Disclaimer

Nederlands

Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld. De informatie op deze site wordt zeer regelmatig aangevuld en/of aangepast.

Je bent zelf verantwoordelijk om al dan niet te handelen op basis van de adviezen van Abilitytech.nl. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op informatie op deze site. Ook niet schade die is ontstaan door het gebruik van websites van derden waar Abilitytech.nl naar doorlinkt.

Abilitytech.nl geeft geen individuele adviezen, biedt geen actieve ondersteuning bij het verhelpen van individuele problemen en vervult geen helpdeskfunctie.

Alle teksten op deze website, met uitzondering van daar waar doorverwezen wordt naar andere organisaties, mag je vrij gebruiken (mits niet commercieel) met vermelding van Abilitytech.nl als bron. Het merk Ability Tech of Abilitytech.nl mag zonder voorafgaande toestemming van Ability Tech niet worden gebruikt.

Heb je vragen of klachten over de site veiliginternetten.nl dan kun je contact met ons opnemen via info@abilitytech.nl.

English

This site has been developed with the utmost care. The information on this site is regularly updated and/or adjusted.

You are responsible for deciding whether or not to act based on the advice provided on Abilitytech.nl. We do not accept liability for any damages resulting from actions or decisions based on the information on this site, nor for any damages arising from the use of third-party websites linked by Abilitytech.nl.

Abilitytech.nl does not provide individual advice, offer active support in resolving individual issues, nor serve as a helpdesk.

All texts on this website, except where references are made to other organizations, are free to use (non-commercially) with acknowledgment of Abilitytech.nl as the source. The brand ‘Ability Tech’ or ‘Abilitytech.nl’ may not be used without prior consent from Ability Tech.
If you have any questions or complaints about the website veiliginternetten.nl, you can contact us via info@abilitytech.nl.